Mistrz Tsu w Polsce! Seminarium autentycznego Tai Chi i Qigong.

::::please scroll down for the English version::::

Z ogromną radością informujemy, że po latach starań, znakomity chiński mistrz Grandmaster Tsu przyjął nasze zaproszenie i poprowadzi w Warszawie dwudniowe seminarium Tai Chi i Qigong na początku kwietnia. 

Grandmaster Tsu praktykuje od ponad 60 lat i jest żywym przykładem nie tylko niesamowitych korzyści zdrowotno-energetycznych nauczanych ćwiczeń, ale również jest jednym z garstki jeszcze żyjących mistrzów, którzy prezentują kunszt Taijiquan na tak wysokim poziomie również pod względem zastosowań bojowych tej wyjątkowej sztuki. 

Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy absolutnie wszystkich, niezależnie od stopnia zaawansowania i wcześniejszego kontaktu zpodobnymi dyscyplinami. Ćwicząc pod okiem tak znakomitego mistrza jak Grandmaster Tsu, z pewnością skorzystasz niezależnie od tego czy jesteś osobą, która dopiero stawia pierwsze kroki na tej ścieżce, miała dłuższą przerwę w praktyce, trenuje w innych szkołach lub stylach, bądź po prostu jest zainteresowana zakosztowaniem autentycznej wiedzy w zgodzie z wymogami tradycyjnego przekazu. 

W ramach seminarium przewidujemy min. poznanie i praktykę zestawów rewitalizujących ćwiczeń chi kung, tradycyjnej formy 37 ruchów Długiej Pięści, różnorakich technik medytacyjnych, ćwiczeń w parach w ramach tzw. „pchających dłoni” oraz zastosowań samoobronowych. Wszystko to zgodnie z osobistymi instrukcjami wybitnego Mistrza Tsu. Całość będzie prowadzona w języku angielskim z możliwością bezpośredniego tłumaczenia na język polski.

<Link do wydarzenia na FB>

KIEDY?:
Sobota 8 kwietnia 2017
10:00–15:00 (przerwa 30 min. w połowie zajęć)

Niedziela 9 kwietnia 2017
10:00–15:00 (przerwa 30 min. w połowie zajęć)

GDZIE?:
Anya Yoga na Żoliborzu
ul. Krasińskiego 35A
01-784 Warszawa 

mapa i miejsca parkingowe:
http://anyayoga.pl/studio-jogi-zoliborz/

dojazd komunikacją miejską: 
- tramwaje 17, 27 (przystanek „Popiełuszki”) lub 22, 28, 33, 35 (przystanek „Sady Żoliborskie”)
- autobusy 114, 122, 303 (przystanek „Popiełuszki” lub „Sady Żoliborskie”)
- metro: spacer od stacji Plac Wilsona lub Marymont

KOSZT dwudniowego seminarium wynosi 300 zł. Uczestnictwo w jednym wybranym dniu 170 zł.

ZAPISY i dodatkowe informacje: 
info@drogadao.pl
+48 506 379 662

www.drogadao.pl
www.mastertsu.com

::::English version::::

With an utmost pleasure we are happy to announce that after years of trying an outstanding Chinese master, Grandmaster Tsu has approved our invitation and will run a two day Tai Chi and Qigong seminar in Warsaw at the beginning of April. 

Grandmaster Tsu has been practising for over 60 years and is a living example of not only the amazing energetic and health qualities of taught exercises but is also one of the handful of living Taijiquan masters with such a high level skill in regards to the martial aspect of this extraordinary art. 

We are inviting everyone to participate in the workshops regardless of one’s level of experience or previous contact with similar disciplines. Practising under an eye of such an amazing master as Grandmaster Tsu will prove beneficial to you no matter if you’re just a beginner on this path, have had a longer break from practising, training at other schools, different styles or basically are interested in tasting authentic knowledge in accordance with traditional ways of teaching. 

Among other subjects the seminar is planned to include learning and practising sets of revitalizing chi kung exercises, the traditional 37 postures Long Fist form, various meditation techniques, so called “pushing hands” practice in pairs, self-defence applications etc. All of that under personal instructions from the distinguished Master Tsu. Everything will be taught in English with an optional instantaneous Polish translation.

<FB event page>

WHEN?:
Saturday 8th of April 2017
10:00–15:00 (30 mins break halfway through)

Sunday 9th of April 2017
10:00–15:00 (30 mins break halfway through)

WHERE?:
Anya Yoga in Żoliborz district
ul. Krasińskiego 35A
01-784 Warszawa 

map and parking spaces:
http://anyayoga.pl/studio-jogi-zoliborz/

getting there by public transport: 
- trams 17, 27 („Popiełuszki” stop) or 22, 28, 33, 35 („Sady Żoliborskie” stop)
- buses 114, 122, 303 (stopping at „Popiełuszki” or „Sady Żoliborskie”)
- metro: walking distance from Plac Wilsona or Marymont.

COST of the two day seminar is 300 PLN. One day attendance price is 170 PLN .

BOOKING and additional information: 
info@drogadao.pl
+48 506 379 662

www.drogadao.pl
www.mastertsu.com