易經

I Ching to nie tylko jedna z najstarszych ksiąg na świecie oraz pierwowzór systemu zero-jedynkowego, powstały tysiące lat przed pierwszym komputerem. Wbrew potocznej opinii nie jest też jedynie narzędziem wróżbiarskim. Yijing uznaje się za precyzyjny system opisujący wszystkie możliwe przejawy naszej rzeczywistości oraz zależności pomiędzy poszczególnymi jej elementami. Zgrabnie nazwana w języku polskim Księgą Przemian, na której treść składają się dokonania wybitnych starochińskich mędrców, mimo swej niepozornej objętości, jest nieprzebraną skarbnicą wiedzy o mechanizmach działania tego świata. Pochylając się nad jej kartami w medytacyjnym skupieniu, mamy szansę wnikliwie studiować naturę wszechrzeczy oraz nas samych na poziomie o wiele głębszym niż podczas zwykłej lektury. Rozpoczynając zaś właściwie przeprowadzany seans mantyczny z udziałem Yi Jing, możemy chwilowo uchylić zasłonę oddzielającą naszą rzeczywistość form od subtelniejszej sfery nienamacalnej, wykraczając poza ograniczenia czasu i przestrzeni. Między innymi dlatego w Taoizmie często przestrzega się przed używaniem I Ching do trywialnych celów lub „przepowiadania przyszłości” w błahych kwestiach. Zamiast tego, odpowiednio pracując z właściwie zebranymi łodygami krwawnika lub specjalnymi monetami, jesteśmy w stanie uzyskać szerszy ogląd sytuacji z jaką się borykamy, uściślić diagnozę medyczną lub otrzymać wsparcie na rozstaju życiowych dróg. Jeśli czujesz więc, że potrzebujesz dodatkowej pomocy w ocenie stanu w jakim się znajdujesz lub rozjaśnienia konsekwencji wyborów, z którymi się borykasz, to zgłaszając się do mnie, wspólnie wybierzemy najkorzystniejszą dla ciebie formę wykorzystania I Ching. Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu bezpośredniego.