TAI CHI

„Tai Chi rodzi się z Wu Chi (bezkształtnej próżni) i jest matką Yin i Yang,
W ruchu Tai Chi je rozdziela, w bezruchu Yin i Yang scalają się ponownie w Wu Chi”

Znaczenie terminu tai chi (taiji) ściśle wiąże się z taoistyczną koncepcją powstania wszechświata i oznacza wielką jedność sprzed zachwiania dualistycznej polaryzacji. Można zaryzykować stwierdzenie, że celem praktykowania wielu taoistycznych dziedzin jest właśnie próba osiągnięcia stanu owej wielkiej jedności. Tai Chi Chuan więc tylko z pozoru ogranicza się do bycia sztuką walki czy zbiorem ćwiczeń fizycznych, a w rzeczywistości jest wysublimowaną sztuką ucieleśniania powrotu do pierwotnej harmonii.

W zależności od stylu mówi się o różnych datach narodzin tej sztuki, ale niektórzy historycy przyjmują, że jedne z pierwszych udokumentowanych wzmianek o praktykach kojarzonych z Taijiquan pochodzą z okresu dynastii Tang (VII-X wiek), kiedy to Li Dao Tsu połączył koncepcje taoistyczne ze swą wiedzą medyczną i umiejętnościami walki. Wierność właśnie tym najbardziej antycznym przekazom, przy jednoczesnym wprowadzeniu naukowego zrozumienia, opartego na akademickiej wiedzy z zakresu anatomii ludzkiego ciała oraz zasad dynamiki, pozwoliło Mistrzowi Tsu stać się prawdziwym ekspertem Tai Chi Chuan. Jego skrupulatnie opracowany system treningowy, pozwoli Ci nie tylko skorzystać ze wszystkich prozdrowotnych dobrodziejstw Taijiquan, ale także zgłębiać je jako komplementarny system samorozwoju.

Na przestrzeni lat uczyłem się od różnych nauczycieli innych stylów Tai Chi, z których część z nich, to jedni z najpopularniejszych mistrzów na świecie, jednak mimo ich niezaprzeczalnego talentu, to właśnie podejście Mistrza Tsu wydaje się najbliższe istocie i wyjątkowego piękna tej wielowymiarowej sztuki. Jestem wdzięczny losowi, że doprowadził mnie do tak znakomitego nauczyciela i z przyjemnością dzielę się jego bezcenną wiedzą podczas zajęć grupowych, warsztatów oraz lekcji prywatnych.

Qigong

Wywodzący się ze starochińskiej tradycji wspierania zdrowia, ten system ćwiczeń oddechowych połączonych z lekką gimnastyką jest po dziś dzień niezwykle skutecznym aspektem taoistycznego pielęgnowania długowieczności. Qigong poza swoimi walorami zdrowotnymi, stanowi również podbudowę wielu sztuk walki, przez co jest niezwykle bogaty, z mnóstwem różnorodnych ćwiczeń przeznaczonych konkretnym celom. Nie istnieją praktycznie żadne przeciwwskazania do rozpoczęcia praktyki chi kung a same ćwiczenia mogą być z powodzeniem wykonywane przez osoby w każdym wieku czy nawet uskarżające się na drobne niesprawności pourazowe. 

Idealnym startem może okazać się tu nauka jednej z najpopularniejszych serii, będącej zestawem prostych ćwiczeń skomponowanych w całościowe sekwencje ruchowe. Te zaledwie 18 ćwiczeń zostało skonstruowanych tak, by poprzez harmonizowanie przepływu energii życiowej CHI wewnątrz organizmu, wspomóc procesy samoleczenia, zapewniając zdrowie, witalność i długowieczność. Opanowanie tej prostej serii pozwoli również przygotować ciało do specyficznej aktywności ruchowej i jest w naszej szkole również niezbędnym warunkiem przystąpienia do dalszej nauki formy Tai Chi.

W ramach warsztatów oraz lekcji prywatnych, zaangażowanym uczniom oferuję również naukę kolejnych zestawów, takich jak qi gong poranny, różne wersje zhan zhuang, podstawy nei gong, metody wymiany qi z naturą, chi gong czterech pór roku oraz inne serie wspomagające dobrostan i rozwój.

Medytacja

Mimo ogromnego bogactwa taoistycznych dziedzin wiedzy oraz dyscyplin samodoskonalenia, to właśnie medytacja uważana jest za nadrzędną praktykę, a starożytne traktaty ukazywały jej wyższość również w kontekście dbałości o zdrowie i długowieczność. W odróżnieniu bowiem od systemów medytacyjnych innych kultur, oprócz treningu umysłowo duchowego, praktyka medytacji taoistycznej zawiera również istotny czynnik energetyczny. W swej pierwotnej formie określana jako „siedzenie w zapomnieniu” zuo wang, „strzeżenie jedności” shou yi czy po prostu „siedzenie w ciszy” jing zuo, stoi u podstaw innych sztuk taoistycznych i jest koniecznym fundamentem oraz istotnym elementem dalszych etapów alchemii wewnętrznej nei dan 內丹 . Kultywacja powrotu do stanu pierwotnego wyciszenia jest więc czymś dużo więcej niż zwykłą praktyką uważności, a zachodzące w jej wyniku procesy, w bardzo konkretny sposób oddziałują na nasze ciało, umysł i ducha.

Mimo swej pozornej prostoty, wyciszająca medytacja bezruchu powinna spełniać pewne określone kryteria oraz być praktykowana po zastosowaniu odpowiednich technik przygotowawczych. To wszystko bywa trudne do uchwycenia podczas zajęć w dużej grupie, dlatego w przypadku nauki medytacji taoistycznej szczególnie polecam dedykowane temu warsztaty lub lekcje prywatne, podczas których mam większą możliwość wyjaśnić powszechne na Zachodzie nieporozumienia związane z tego typu praktykami oraz dokładniej przekazać zasady kultywacji taoistycznej zgodnie z wykładnią klasztorną oraz przekazem pism klasycznych.

Yang Sheng Gong

Yang Sheng Gong czyli kultywowanie długowieczności lub dosłownie umiejętność wspierania życia, jest nie tylko jednym z elementów medycyny wschodniej, ale określa również podstawowe etapy praktyki zarówno taijiquan, qigong jak i medytacji taoistycznej czy alchemii dan dao 丹道. Podstawowe i najczęstsze elementy, to taoistyczna joga dao yin 導引, techniki automasażu oraz zalecenia odnośnie takich aspektów codziennego życia jak oddychanie, dieta, seksualność czy sen. Osobiście, poza tymi standardowymi obszarami yangsheng, kładę również duży nacisk na ogromnie istotny w dążeniu do długowieczności bezpośredni kontakt z naturą i żywiołami. Pracując nad utrzymaniem lub powrotem do zdrowia, najczęściej skupiam się więc na poniższych kategoriach.

ODDECH: jakość powietrza, techniki oddechowe, w tym oczyszczające Tu Gu Na Xin 吐故纳新 oraz ćwiczenia Chi Kung i Taoyin, które wspomagają cyrkulację wygenerowanej w ten sposób energii.

SEN: odpowiednie miejsce i czas przeznaczony na sen, zgodny z taoistyczną nauką Feng Shui oraz wewnętrznym zegarem biologicznym opartym na wiedzy z zakresu 12 ziemskich konarów 地支; odpowiednia długość snu; sposoby wspomagania snu, w tym technika hibernującego smoka 眠龙功.

DIETA: jakość, ilość, częstotliwość i temperatura spożywanych napojów; jakość, ilość i czas spożywania posiłków; wpływ rodzajów pokarmu na kwestie energetyczne; używki; rola dziko rosnącej roślinności w codziennej diecie; zioła tonizujące, grzyby adaptogenne i naturalne suplementy; różne warianty i poziomy postów oraz głodówek zgodne z taoistycznymi zasadami Bi Gu 辟谷; dieta medialna.

SEKSUALNOŚĆ: zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa płynące z narastającej komodyfikacji i desakralizacji sfery seksualnej społeczeństw zachodnich jak i popularnych w niektórych kręgach przeinaczeń błędnie kojarzonych z taoistyczną kultywacją.

KONTAKT Z NATURĄ: wielorakie korzyści przebywania na łonie natury i jego wpływ na pełnię zdrowia fizycznego, psychicznego oraz duchowego; bezpośrednie wystawianie się na kontakt z żywiołami; taoistyczne sposoby wsparcia energetycznego w naturze, takie jak technika spaceru Ziran Huan Qi Fa 自然換氣法  oraz ćwiczenia harmonizujące z drzewami Ping Heng Gong 平衡功.