太極拳

„Tai Chi rodzi się z Wu Chi (bezkształtnej próżni) i jest matką Yin i Yang,
W ruchu Tai Chi je rozdziela, w bezruchu Yin i Yang scalają się ponownie w Wu Chi”

Znaczenie terminu tai chi (taiji) ściśle wiąże się z taoistyczną koncepcją powstania wszechświata i oznacza wielką jedność sprzed dualizmu rozdzielającej polaryzacji. Można zaryzykować stwierdzenie, że celem praktyki tej dyscypliny, jest właśnie próba zbliżenia się do stanu owej wielkiej harmonii. Tai Chi Chuan więc tylko z pozoru ogranicza się do bycia sztuką walki czy zbiorem ćwiczeń fizycznych, a w rzeczywistości jest wysublimowanym systemem ucieleśniania powrotu do pierwotnej jedności.

W zależności od stylu, mówi się o różnych datach narodzin tej sztuki, ale niektórzy historycy przyjmują, że jedne z pierwszych udokumentowanych wzmianek o praktykach kojarzonych z Taijiquan pochodzą z okresu dynastii Tang (VII-X wiek), kiedy to Li Dao Tsu połączył koncepcje taoistyczne ze swą wiedzą medyczną i umiejętnościami walki. Wierność właśnie tym najbardziej antycznym przekazom, przy jednoczesnym wprowadzeniu naukowego zrozumienia, opartego na akademickiej wiedzy z zakresu anatomii ludzkiego ciała oraz zasad dynamiki, pozwoliło Mistrzowi Tsu stać się wyjątkowym ekspertem Tai Chi Chuan. Jego skrupulatnie opracowany system treningowy, pozwoli Ci nie tylko skorzystać ze wszystkich prozdrowotnych dobrodziejstw Taijiquan, ale także zgłębiać je jako komplementarny system samorozwoju.

Na przestrzeni lat uczyłem się od różnych nauczycieli innych stylów Tai Chi, z których niektórzy, to jedni z najpopularniejszych mistrzów na świecie. Jednak mimo ich niezaprzeczalnego talentu, to właśnie podejście Mistrza Tsu wydaje się najbliższe istocie i wyjątkowego piękna tej wielowymiarowej sztuki. Jestem wdzięczny losowi, że doprowadził mnie do tak znakomitego nauczyciela i z przyjemnością dzielę się jego bezcenną wiedzą podczas zajęć grupowych, warsztatów oraz lekcji prywatnych.